TEENUSED

Kirjalik tõlge

 • perekonnaseisudokumentide, isikut tõendavate dokumentide jm dokumentide kinnitatud tõlge esitamiseks Saksamaa ametiasutustele
 • tunnistuste ja diplomite kinnitatud tõlge esitamiseks Saksamaa õpeasutustele
 • volituste, lepingute, tööraamatute ja sarnaste dokumentide kinnitatud tõlge esitamiseks pädevale asutusele 
 • kinnitatud tõlked esitamiseks väljapoole Saksamaad, hangin tõlkele vajadusel ise apostilli
 • muude erialaste tekstide ja dokumentide tõlge 
 • subtiitrid

Suuline tõlge

 • konverentsitõlge (sünkroon- ja järeltõlge konverentsidel)
 • järeltõlge (nt läbirääkimistel)
 • delegatsioonide saatmine (tõlk-saatja)
 • sosintõlge (nt läbirääkimistel või koolitustel)
 • sünkroon- ja järeltõlge messidel, ettevõtete külastustel jne.
 • tõlkimine kohtuistungitel
 • notari tehingute tõlkimine
 • tõlkimine kohtumistel advokaadiga
 • tõlkimine haiglas ja arsti vastuvõtul

KEELEÕPE

Annan ka saksa, vene, inglise ja eesti keele tunde gruppidele. Kui Teie või Teie kolleegid või sõbrad soovivad värskendada oma keeleoskust või alustada keeleõppega nullist – siis pöörduge julgelt minu poole! Minu jaoks on oluline koos keeleõppega tutvustada ka rahvast ja tema kultuuri, julgustada õpilasi rääkima, aga mitte ainult grammatikat tuupima. Minu arust on suur sõnavara eduka keeleõppe aluseks.