Eesti, vene, saksa ja inglise keele tõlk/tõlkija

Sünkroon- ja järeltõlge konverentsidel, messidel, kohtuistungitel ja notariaalsetel tehingutel, sosintõlge, tõlge läbirääkimistel, tõlk-saatja, dokumenditõlge, kinnitatud tõlge, subtiitrid, keeleõpe algajatele ja edasijõudnutele…

Endast

Töötan vabakutselise tõlgi ja tõlkijana alates 2007. aastast.

Lõpetasin Berliini Humboldti Ülikooli tõlketeaduse erialal põhiainetega inglise ja vene keel. Kohe peale ülikooli lõpetamist asusin tööle omandatud erialal. Tutvusin tõlgitööga konverentsidel, nii nähtamatuna kabiinis (sünkroontõlge) kui ka laval kõneleja kõrval (järeltõlge) või sosistades otse kliendi selja taga (sosintõlge), poodiumidiskussioonidel, auhinna- ja avamistseremooniatel, seminaridel, koolitustel, läbirääkimistel ärikohtumiste raames, delegatsioonide saatmisel ja ka nn kontakttõlkes koostöös ametiasutustega (politsei, toll, prokuratuur, kohus) nii Eestis kui ka Saksamaal.

 

Lisaks ülikooli diplomile sooritasin ma Saksamaal nn riikliku eksami ja mind nimetati riiklikult akrediteeritud tõlgiks. Antud eksami ja ülikooli diplomi alusel vannutati mind Berliini, Potsdami ja Dresdeni kohtute poolt eesti, vene, inglise ja saksa keele tõlgiks ja tõlkijaks. See tähendab, et ma tohin kinnitada tõlkeid ning tõlkida kohtuistungitel ja muude vandetõlki nõudvate sündmuste raames (nt perekonnaseisuametis, ülekuulamisel politseis, prokuratuuris või migratsiooniametis, kohtuarstliku ekspertiisi käigus jmt).

 

Minu igapäevatööks on juriidiliste tekstide ja dokumentide tõlkimine, aga ka teised valdkonnad nagu turism, meditsiin või reklaam kuuluvad minu tavatöö hulka. Eriti huvitavad tellimused on luule ja filmi subtiitrite tõlked.

 

Peale tõlketeaduse õpinguid Saksamaal läbisin ma pedagoogika kursuse Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis. Olen töötanud ka keeleõpetajana, töötades nii väikeste kui ka suurte gruppidega. 

 

Minu emakeeled on eesti ja vene keel. Vajaduse korral saan edastada oma CV.

 

Mind leiab Saksamaa ühisest justiitstõlkide andmebaasist ning järgmiste ametiliitude koosseisust: Saksamaa Liitvabariigi Tõlkide ja Tõlkijate Liit BDÜEesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit ETTL ning Eesti Tõlkemagistrite Liit ETML.

Teenused

Kirjalik tõlge

 • perekonnaseisudokumentide, isikut tõendavate dokumentide jm dokumentide kinnitatud tõlge esitamiseks Saksamaa ametiasutustele
 • tunnistuste ja diplomite kinnitatud tõlge esitamiseks Saksamaa õpeasutustele
 • volituste, lepingute, tööraamatute ja sarnaste dokumentide kinnitatud tõlge esitamiseks pädevale asutusele 
 • kinnitatud tõlked esitamiseks väljapoole Saksamaad, hangin tõlkele vajadusel ise apostilli
 • muude erialaste tekstide ja dokumentide tõlge 
 • subtiitrid

Suuline tõlge

 • konverentsitõlge (sünkroon- ja järeltõlge konverentsidel)
 • järeltõlge (nt läbirääkimistel)
 • delegatsioonide saatmine (tõlk-saatja)
 • sosintõlge (nt läbirääkimistel või koolitustel)
 • sünkroon- ja järeltõlge messidel, ettevõtete külastustel jne.
 • tõlkimine kohtuistungitel
 • notari tehingute tõlkimine
 • tõlkimine kohtumistel advokaadiga
 • tõlkimine haiglas ja arsti vastuvõtul

Keeleõpe

Annan ka saksa, vene, inglise ja eesti keele tunde gruppidele. Kui Teie või Teie kolleegid või sõbrad soovivad värskendada oma keeleoskust või alustada keeleõppega nullist – siis pöörduge julgelt minu poole! Minu jaoks on oluline koos keeleõppega tutvustada ka rahvast ja tema kultuuri, julgustada õpilasi rääkima, aga mitte ainult grammatikat tuupima. Minu arust on suur sõnavara eduka keeleõppe aluseks.

Teie sõnum

Palun kirjeldage lühidalt oma soovi ja märkige kindlasti keelekombinatsioon (mis keelest millisesse keelde), mis liiki tõlget vajate, kirjaliku tõlke puhul ka soovitud valmimise tähtaeg ja suulise tõlke puhul ürituse kuupäev, mil tõlget vajate. Iga päringu puhul on hea lisada tõlkimist vajav dokument või kõne. Võtan Teiega ühendust esimesel võimalusel.