Töötan vabakutselise tõlgi ja tõlkijana alates 2007. aastast.

Lõpetasin Berliini Humboldti Ülikooli tõlketeaduse erialal põhiainetega inglise ja vene keel. Kohe peale ülikooli lõpetamist asusin tööle omandatud erialal. Tutvusin tõlgitööga konverentsidel, nii nähtamatuna kabiinis (sünkroontõlge) kui ka laval kõneleja kõrval (järeltõlge) või sosistades otse kliendi selja taga (sosintõlge), poodiumidiskussioonidel, auhinna- ja avamistseremooniatel, seminaridel, koolitustel, läbirääkimistel ärikohtumiste raames, delegatsioonide saatmisel ja ka nn kontakttõlkes koostöös ametiasutustega (politsei, toll, prokuratuur, kohus) nii Eestis kui ka Saksamaal.

 

Lisaks ülikooli diplomile sooritasin ma Saksamaal nn riikliku eksami ja mind nimetati riiklikult akrediteeritud tõlgiks. Antud eksami ja ülikooli diplomi alusel vannutati mind Berliini, Potsdami ja Dresdeni kohtute poolt eesti, vene, inglise ja saksa keele tõlgiks ja tõlkijaks. See tähendab, et ma tohin kinnitada tõlkeid ning tõlkida kohtuistungitel ja muude vandetõlki nõudvate sündmuste raames (nt perekonnaseisuametis, ülekuulamisel politseis, prokuratuuris või migratsiooniametis, kohtuarstliku ekspertiisi käigus jmt).

 

Minu igapäevatööks on juriidiliste tekstide ja dokumentide tõlkimine, aga ka teised valdkonnad nagu turism, meditsiin või reklaam kuuluvad minu tavatöö hulka. Eriti huvitavad tellimused on luule ja filmi subtiitrite tõlked.

 

Peale tõlketeaduse õpinguid Saksamaal läbisin ma pedagoogika kursuse Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudis. Olen töötanud ka keeleõpetajana, töötades nii väikeste kui ka suurte gruppidega. 

 

Minu emakeeled on eesti ja vene keel. Vajaduse korral saan edastada oma CV.

 

Mind leiab Saksamaa ühisest justiitstõlkide andmebaasist ning järgmiste ametiliitude koosseisust: Saksamaa Liitvabariigi Tõlkide ja Tõlkijate Liit BDÜ, Eesti Tõlkide ja Tõlkijate Liit ETTL ning Eesti Tõlkemagistrite Liit ETML.